Kino

Tinde og Mentor leker på dette klippet. Dvs Tinde er tøffere enn toget og Mentor er tålmodigheten selv 🙂.